Usługi

Jeśli pragniesz szybko zakupić towar, dzięki któremu zamierzasz realizować zyski, a jednocześnie nie chcesz inwestować własnych pieniędzy, mamy dla Ciebie idealną ofertę. Proponujemy ofertę leasingu, dopasowaną do warunków finansowych firmy, która umożliwia rozwój i modernizację działalności.

Współpracujemy z   sgb leasing

Jesteś zainteresowany ofertą? - Skontaktuj się z Doradcą w naszym Banku

 

Dlaczego warto wybrać leasing?

Główne atuty leasingu:

 • nie musisz gromadzić dużej ilości dokumentów
 • krótki czas akceptacji Twojego wniosku
 • nie obniżasz swojej zdolności kredytowej, bez względu na liczbę i wartość leasingowanych przedmiotów
 • nie ponosisz dodatkowych opłat z tytułu prowizji
 • masz zagwarantowane korzystne warunki ubezpieczenia pojazdu
 • w przypadku szkody komunikacyjnej nie musisz martwić się o formalności

 


 

 • Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Cała rata leasingowa, opłaty wstępne i inne wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego.
 • Po zakończeniu umowy leasingu Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu
 • Okres trwania umowy – nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych
 • Podatek VAT – naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych
 • Wykup uzależniony od okresu trwania umowy i stawki amortyzacji przedmiotu umowy.

 


 

Leasing finansowy

 • Przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • kosztem uzyskania przychodów Korzystającego jest część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja
 • Po zakończeniu umowy leasingu korzystającemu nabywa prawo własności przedmiotu na podstawie umowy przeniesienia własności
 • Okres trwania umowy – w pełni dowolny, brak ograniczeń prawnych w tym zakresie
 • traktowany na gruncie przepisów o podatku VAT jako dostawa towaru, w umowie przyjęta jest stawka obowiązująca dla danego towaru/przedmiotu umowy
 • Podatek VAT naliczany od transakcji, płatny w całości z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych

 


 

Leasing zwrotny

 • uwolnienie środków pieniężnych przy zachowaniu możliwości korzystania ze zbytego środka trwałego
 • poprawa płynności finansowej korzystającego poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych.
 • przeznaczenie środków pieniężnych na nowe inwestycje i rozwój firmy
 • ponowne nabycie prawa własności środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu

 


 

 


 

Agnieszka Tondel

Regionalny Doradca Leasingowy

SGB Leasing Sp. z o.o.

Ul. Bolesława Krzywoustego 3,

61-144 Poznań

   Telefon: 61 869 08 41,

   Fax: 61 869 08 13,

   Tel kom: 797 400 366

   Email: agnieszka.tondel@sgbleasing.pl

 

 

 

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza! Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie . • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Wyrobić nowy dokument.


 • W każdej placówce swojego Banku.
 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku (aktualna lista).


Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pobytu,

Zastrzegane są także:

 • dowody rejestracyjne,
 • karty płatnicze.

                                                      

   Więcej informacji na dokumentyzastrzezone.pl

 

Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności (np. rachunków za prąd, telefon, czynsz) w kwotach i terminach wskazanych na fakturach, niezależnie od ich częstotliwości i wysokości. Na podstawie zezwolenia dla firmy, która dostarcza Ci usługi, rachunki będą automatycznie opłacane z Twojego konta w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim. Dostęp do rachunku jest mocno kontrolowany. W przypadku wątpliwości, czy pobrane środki są należne danej firmie możesz odwołać zrealizowaną transakcję polecania zapłaty w ciągu 5 dni, a gdy jesteś osobą fizyczną nawet w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 

 

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania płatności o stałej kwocie w regularnych odstępach czasowych z Twojego konta w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na wskazany rachunek. To dobre rozwiązanie np. przy regulowaniu czynszu za mieszkanie, abonamentu za internet, którego wartość zmienia się rzadko. Rachunki mogą więc płacić się same, a jeśli stawki się zmienią, wystarczy zmodyfikować zlecenie.

Zlecenie stałe są najdogodniejszą formą płacenia cyklicznych rachunków o stałej wysokości.