Kredyty i Pożyczki

 eko

 

Chcesz być EKO i zadbać o środowisko w którym żyjesz, z EKO – KREDYTEM gotówkowym oferowanym przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim możesz zrealizować wiele przedsięwzięć proekologicznych.

EKO- Kredyt to szybki i tani sposób na :

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej,
 • docieplenie budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
 • zakup sprzętu AGD klasy A+++

Podstawowe warunki kredytowania:

 

 • maksymalna kwota kredytu do 80.000,00 zł 
 • okres kredytowania do 120 miesięcy 
 • oprocentowanie :                                  
 • do 36 miesięcy 3,90 % w stosunku rocznym
 • od 36 miesięcy do 120 miesięcy WIBOR 12M % + marża 4%
 • prowizja przygotowawcza 1% -2% od kwoty udzielonego kredytu
 • obowiązek dostarczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu konsumenckiego kredytu gotówkowego wynosi 4,67%. Całkowita kwota kredytu: 30.000,00 zł. Oprocentowanie nominalne wynosi 3,90% (stała stopa procentowa) w stosunku rocznym. Okres kredytowania: 36 miesięcy. Kredyt spłacany w 36 miesięcznych stałych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 884,39 zł. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2.136,88 zł składa się prowizja w kwocie 300,00 zł., suma odsetek w kwocie 1.836,88 zł. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 32.136,88 zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 01 lipca 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązań. Szczegóły związane z zabezpieczeniem i obliczeniem zdolności kredytowej można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

minimis

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, chcesz zaciągnąć kredyt i nie posiadasz wystarczającego zabezpieczenia , skorzystaj z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego jaką jest Gwarancja BGK de minimis PLD.

Gwarancja de minimis PLD jest najprostszą formą pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej.

 • Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi nie może przekroczyć 3.500.000 PLN i 60% kwoty kredytu
 • Udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych i 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
 • Dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu obrotowego i inwestycyjnego
 • Minimum formalności
 • Niski koszt zabezpieczenia
 • Atrakcyjne warunki cenowe

 Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych prznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty mieszkaniowej

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

 • Udzielany wspólnotom mieszkaniowym
 • Kwota kredytu uzależniona od wysokości średniomiesięcznych wpływów na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej
 • Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt dla jednostek Samorządu Terytorialnego przeznaczone są na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu oraz na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 

 • Przeznaczony dla JST na pokrycie niedoboru budżetu, planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • Warunki kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego przetargu
 • Kredyt może być wypłacony przez przelanie środków na rachunek kredytobiorcy lub na realizację jego wymagalnych płatności
 • Atrakcyjne zmienne oprocentowanie kredytu
 • Spłata może następować miesięcznie lub kwartalnie, zgodnie z potrzebami Klienta
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału lub odsetek

Stopy procentowe

 

STAWKI WIBOR

Okres obowiązywania

WIBOR

1M

WIBOR

3M

WIBOR

6M

WIBOR

12M

od 01-10-2021

do 31-10-2021

0,18%

     

od 01-10-2021

do 31-12-2021

0,22% 

od 01-07-2021

do 31-12-2021

0,25%

od 01-02-2021

do 31-01-2022

0,25%POZOSTAŁE

Ostatnia data zmiany

Stopa lombardowa

Stopa redyskonta

weksli

od 29-05-2020

0,50%

0,11%