Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim zawiadamia, że zgodnie

z § 28 ust.1 pkt.7 Statutu BS w dniu 29-06-2021 roku o godz. 10.00 w Piotrkowie Kujawskim

w lokalu Sala Biesiadna OAZA, ul. Poznańska 21 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór komisji:

1) mandatowo-skrutacyjnej,

2) ds. odpowiedniości i wniosków.

 1. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2020 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021.
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2020.
 3. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z 2020 r.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim.
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2020,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2020,
 4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 5. przyjęcia wniosków z lustracji,
 6. kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
 7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020,
 8. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 9. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 10. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020,
 11. zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim,
 12. uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim,
 13. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS (Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych),
 14. wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości,
 15. sprzedaży wierzytelności przejętej za długi po drugiej licytacji nieruchomości, położonej w miejscowości Jeziora Wielkie,  
 16. „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim”,
 1. „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim”,
 2. „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim”.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 1. Zakończenie obrad.

Do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim:

1. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

2. Protokół z Zebrania Przedstawicieli z 2020 r.

3. Statut Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim.

 1. Projekty Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 2. Projekt „Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli”.
 3. Projekt „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim”,
 4. Projekt „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim”,
 5. Projekt „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim”

 

Z poważaniem Zarząd Banku Spółdzielczego

                w Piotrkowie Kujawskim