Gwarancja de mimis

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, chcesz zaciągnąć kredyt i nie posiadasz wystarczającego zabezpieczenia , skorzystaj z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego jaką jest Gwarancja BGK de minimis PLD.

Gwarancja de minimis PLD jest  najprostszą formą pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR). 

  • Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi nie może przekroczyć 3.500.000 PLN i 60% kwoty kredytu
  • Udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych i 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych 
  • Dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu obrotowego i inwestycyjnego
  • Minimum formalności 
  • Niski koszt zabezpieczenia 
  • Atrakcyjne warunki cenowe

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji ?


Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń. Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji, Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej. Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Zobacz także:

Kredyt Inwestycyjny

Lokaty Promocyjne

Profil Zaufany, Moje ID