Lokaty Promocyjne

Poza lokatami standardowymi oferujemy również lokaty promocyjne z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem

„Lokata na Nowe Środki” IV edycja –  załóż lokatę 3 miesięczną na 7,00% w skali roku.

Lokata dostępna wyłącznie przez Bankowość elektroniczną SGB24.

Kto może skorzystać z promocji?

Lokata terminowa przeznaczona jest dla  Klientów indywidualnych, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oraz dostęp do bankowości SGB24.

Jakie są warunki promocji?

 1. Wysokość oprocentowania: 7,00% w skali roku
 2. Rodzaj oprocentowania:  stałe
 3. Okres trwania lokaty:  3 miesiące
 4. Lokata odnawialna: środki znajdujące się na Lokacie po okresie pierwszych 3 miesięcy będą oprocentowane zgodnie z Tabelą oprocentowania rachunków bankowych Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, obowiązującą w dniu odnowienia depozytu, dla lokaty 3 miesięcznej, ze stała stopa procentową.
 5. Minimalna kwota lokaty: 500,00 zł.
 6. Maksymalna kwota lokaty: 500.000,00 zł.
 7. Klient może założyć maksymalnie 5 lokat w okresie promocji.
 1. Promocja trwa od 10.05.2023 r. do 10.06.2023 r.

 

Nowe Środki? Czym są?

To nadwyżka sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach klienta (tj. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych), prowadzonych w PLN, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim na dzień 08.05.2023 r. (dzień bazowy). Kwota nowych środków będzie wyliczana dla klienta codziennie w okresie trwania promocji aż do momentu założenia Lokaty na nowe środki lub do końca okresu oferowania promocji w zależności co nastąpi wcześniej.

Na jaki dzień, klient będzie widział stan nowych środków przed otwarciem lokaty?

W czasie trwania promocji, w procesie zakładania lokaty w SGB24 zawsze będzie prezentowana kwota nowych środków z dnia poprzedzającego dzień otwarcia lokaty przez klienta. Informacja ta, codziennie będzie automatycznie aktualizowana, bez względu na to czy salda rachunków klienta uległy zmianie czy też nie.

Pozostałe Lokaty Promocyjne

3 - miesięczna "MEGA LOKATA" IX edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 01-05-2023 r. do 31-07-2023 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 5,50 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” IX edycja dla jednego podmiotu)

6 - miesięczna "MEGA LOKATA" IX edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 01-05-2023 r. do 31-07-2023 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 6,30 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” IX edycja dla jednego podmiotu)

Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły

Nowe środki na założenie lokaty rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 28.04.2023 r. Jako sumę aktywów zgromadzonych  w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Kantor

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem pomocy o dowolnej porze!
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie Indico.
Dostępne strony internetowe wcag