Lokata Nowe Środki

Poza lokatami standardowymi oferujemy również lokaty promocyjne z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem

„Lokata na Nowe Środki” VII edycja –  załóż lokatę 3 miesięczną na 5,50% w skali roku.

Lokata dostępna wyłącznie przez Bankowość elektroniczną SGB24.

Kto może skorzystać z promocji?

Lokata terminowa przeznaczona jest dla  Klientów indywidualnych, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oraz dostęp do bankowości SGB24.

Jakie są warunki promocji?

 • Wysokość oprocentowania: 5,50% w skali roku
 • Rodzaj oprocentowania:  stałe
 • Okres trwania lokaty:  3 miesiące
 • Lokata odnawialna: środki znajdujące się na Lokacie po okresie pierwszych 3 miesięcy będą oprocentowane zgodnie z Tabelą oprocentowania rachunków bankowych Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, obowiązującą w dniu odnowienia depozytu, dla lokaty 3 miesięcznej, ze stała stopa procentową.
 • Minimalna kwota lokaty: 500,00 zł.
 • Maksymalna kwota lokaty: 500.000,00 zł.
 • Klient może założyć maksymalnie 5 lokat w okresie promocji.
 • Promocja trwa od 02.10.2023 r. do 29.12.2023 r.

Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły

Nowe Środki? Czym są?

To nadwyżka sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach klienta (tj. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych), prowadzonych w PLN, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim na dzień 28.09.2023 r. (dzień bazowy). Kwota nowych środków będzie wyliczana dla klienta codziennie w okresie trwania promocji aż do momentu założenia Lokaty na nowe środki lub do końca okresu oferowania promocji w zależności co nastąpi wcześniej.

Na jaki dzień, klient będzie widział stan nowych środków przed otwarciem lokaty?

W czasie trwania promocji, w procesie zakładania lokaty w SGB24 zawsze będzie prezentowana kwota nowych środków z dnia poprzedzającego dzień otwarcia lokaty przez klienta. Informacja ta, codziennie będzie automatycznie aktualizowana, bez względu na to czy salda rachunków klienta uległy zmianie czy też nie.


Lokata SGB 2023 z nagrodami

Załóż 3 miesięczną "Lokatę SGB 2023" z oprocentowaniem 4,00% w skali roku i weź udział w losowaniu nagród.

Pula nagród:

 • nagrody I stopnia - 5 nagród po 100.000,00 zł brutto oraz dodatkowa nagroda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 11.111,00 zł brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii;
 • nagrody II stopnia - 366 nagród po 2.000,00 zł brutto.

Jakie są warunki promocji?

 • Wysokość oprocentowania: 4,00% w skali roku
 • Rodzaj oprocentowania:  stałe
 • Okres trwania lokaty:  3 miesiące
 • Lokata nieodnawialna
 • Minimalna kwota lokaty: 5.000,00 zł.
 • Promocja trwa od 02.10.2023 r. do 29.12.2023 r.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w loterii oraz losowaniu nagród?

W Loterii oraz w losowaniu biorą udział „Lokaty SGB 2023”, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • minimalna kwota lokaty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
 • lokata otwarta w okresie promocji, tj. od 02.10.2023 r. do 29.12.2023 r.;
 • lokata nie została zlikwidowana przed upływem 3 miesięcy od daty otwarcia 3-miesięcznej „Lokaty SGB 2023”.

Lokata założysz również przez Bankowość elektroniczną SGB24.

Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły


"MEGA LOKATA" XI edycja dla nowych środków:

3 - miesięczna "MEGA LOKATA" XI edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 02-10-2023 r. do 29-12-2023 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 5,50 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” X edycja dla jednego podmiotu)

Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły

Nowe Środki? Czym są?

Nowe środki na założenie lokaty rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 28.09.2023 r. Jako sumę aktywów zgromadzonych  w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Kantor

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem pomocy o dowolnej porze!
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie Indico.
Dostępne strony internetowe wcag