Podstawowy Rachunek Płatniczy

to konto przeznaczone dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat, nie posiadających innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) prowadzonego w złotych polskich.
  • * 0 zł za 5 pierwszych dyspozycji w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna 1,00 zł

Zobacz także:

Konto Brawo

Kredyt gotówkowy

Konto Oszczędnościowe