Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, to rozwiązanie pozwalające na bieżące finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest otwartą linią kredytową co oznacza, że każdy wpływ na rachunek zaliczony jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Twoje korzyści:

 • łatwe finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
 • kwota kredytu ustalana jest indywidualnie,  uzależniona jest od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym,
 • możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku,
 • udzielany nawet do  36 miesięcy, z możliwością odnowienia spłaty salda kredytowego,
 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnawianie kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,
 • niskie koszty – odsetki pobierane są za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • brak konieczności rozliczania wykorzystania kredytu,
 • dogodne formy zabezpieczenia,
 • stały dostęp do informacji o kredycie przez internet,
 • szybka procedura i minimum formalności.

Aby skorzystać z  kredytu w rachunku bieżącym wystarczy:

 • posiadać w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy (do 6-miesięcznego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku),
 • złożyć komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej,
 • posiadać zdolność kredytową oraz zabezpieczenie akceptowane przez Bank,
 • zawrzeć z Bankiem umowę o udzielenie kredytu.

Zobacz także:

Kredyt Inwestycyjny

Lokaty Promocyjne

Profil Zaufany, Moje ID