Lokata Nowe Środki

Poza lokatami standardowymi oferujemy również lokaty promocyjne z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem

„Lokata na Nowe Środki” X edycja –  załóż lokatę 3 miesięczną na 5 % w skali roku.

Lokata dostępna wyłącznie przez Bankowość elektroniczną SGB24.

Kto może skorzystać z promocji?

Lokata terminowa przeznaczona jest dla  Klientów indywidualnych, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oraz dostęp do bankowości SGB24.

Jakie są warunki promocji?

 • Wysokość oprocentowania: 5 % w skali roku
 • Rodzaj oprocentowania:  stałe
 • Okres trwania lokaty:  3 miesiące
 • Lokata odnawialna: środki znajdujące się na Lokacie po okresie pierwszych 3 miesięcy będą oprocentowane zgodnie z Tabelą oprocentowania rachunków bankowych Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, obowiązującą w dniu odnowienia depozytu, dla lokaty 3 miesięcznej, ze stała stopa procentową.
 • Minimalna kwota lokaty: 500,00 zł.
 • Maksymalna kwota lokaty: 500.000,00 zł.
 • Klient może założyć maksymalnie 5 lokat w okresie promocji.
 • Promocja trwa od 05.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły

Nowe Środki? Czym są?

To nadwyżka sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach klienta (tj. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych), prowadzonych w PLN, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim na dzień 03.06.2024 r. (dzień bazowy). Kwota nowych środków będzie wyliczana dla klienta codziennie w okresie trwania promocji aż do momentu założenia Lokaty na nowe środki lub do końca okresu oferowania promocji w zależności co nastąpi wcześniej.

Na jaki dzień, klient będzie widział stan nowych środków przed otwarciem lokaty?

W czasie trwania promocji, w procesie zakładania lokaty w SGB24 zawsze będzie prezentowana kwota nowych środków z dnia poprzedzającego dzień otwarcia lokaty przez klienta. Informacja ta, codziennie będzie automatycznie aktualizowana, bez względu na to czy salda rachunków klienta uległy zmianie czy też nie.


"MEGA LOKATA" XIV edycja dla nowych środków:

3 - miesięczna "MEGA LOKATA" XIV edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 01-06-2024 r. do 31-08-2024 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 5 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” XIV edycja dla jednego podmiotu)

Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły

Nowe Środki? Czym są?

Nowe środki na założenie lokaty rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 29.05.2024 r. Jako sumę aktywów zgromadzonych  w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Kantor