Kantor SGB

Wymieniaj waluty przez bankowość internetową w dowolnym miejscu za pomocą swojego komputera, tabletu lub telefonu.

Kantor SGB to:

  • atrakcyjne kursy walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
  • natychmiastowa realizacja transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

 

Korzystanie z Kantoru SGB jest możliwe dla klientów 24 godziny na dobę, przy czym:

– Usługa Kantor SGB jest dostępna w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00 – bez limitów transakcyjnych – dla wymiany walut, dla użytkowników systemu (klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych), którym Bank udostępnił usługę;

– Bank udostępnia możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym ( w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi
w przypadku przekroczenia ustalonych limitów transakcyjnych.

 

Limity transakcyjne.

Limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 10 tys. zł / równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej.

Maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi
50 tys. zł / równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej.

Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym Klient zostanie poinformowany w formie komunikatu.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Kantor