Kredyt "Czyste Powietrze"

Wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym – wszyscy możemy zaobserwować te niekorzystne zjawiska. Na szczęście każdy z nas – bez znaczenia czy jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą czy gospodarzem – może mieć swój wkład w poprawienie sytuacji najbliższego otoczenia. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z nas może zainwestować w ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie zadbać o tworzenie dobrej, ekologicznej społeczności lokalnej.

W ramach finansowania działań proekologicznych w Banku Spółdzielczym oferujemy kredyt
„Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze” to kredyt, dzięki któremu nasi klienci będą mogli sfinansować wymianę starych
i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne, spełniające najwyższe normy.
Możliwe będzie również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków.
Szczegóły określone są w Programie Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze".
Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych.
Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrze – https://czystepowietrze.gov.pl/

Beneficjenci programu:
• osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z
wyodrębnioną księgą wieczystą ( budynek oddany do użytkowania)
• dochód roczny nie przekracza 100.000 zł (podstawowy poziom dofinansowania),
• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
(podwyższony poziom dofinansowania)

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:
• mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie w przypadku wymiany, zakupu i montażu źródła
ciepła),
• wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).


Szczegóły kredytu:
• Maksymalna kwota kredytu – 100.000 zł
• Dotacja na spłatę części kredytu może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu
dofinansowania i 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
• Okres kredytowania – do 84 miesięce
• Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez:
• wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowe spełniające najwyższe normy
• wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w placówkach Banku!

Zobacz także:

Konto Brawo

Kredyt gotówkowy

Konto Walutowe