Lokaty Promocyjne

Poza lokatami standardowymi oferujemy również lokaty promocyjne z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem

3 - miesięczna "MEGA LOKATA" IV edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 01-08-2022 r. do 30-09-2022 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 5,50 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” IV edycja dla jednego podmiotu)

6 - miesięczna "MEGA LOKATA" IV edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 01-08-2022 r. do 30-09-2022 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 5,75 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” IV edycja dla jednego podmiotu)

 12 - miesięczna "MEGA LOKATA" IV edycja dla nowych środków:

 • termin zakładania lokat: od 01-08-2022 r. do 30-09-2022 r.
 • typ: nieodnawialna
 • rodzaj oprocentowania: stałe
 • wysokość oprocentowania: 6,00 % w stosunku rocznym
 • maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat "MEGA LOKATA” IV edycja dla jednego podmiotu)

Przeczytaj uważnie !

 • Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny - kliknij, aby poznać szczegóły
 • Nowe środki na założenie lokaty rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 29.07.2022 r. Jako sumę aktywów zgromadzonych  w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Kantor

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem pomocy o dowolnej porze!
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie Indico.
Dostępne strony internetowe wcag