Zastrzeganie Dokumentów

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza! Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie .

Co zrobić w przypadku utratu dokumentów?
 • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

 • Wyrobić nowy dokument.
Gdzie i jak zastrzegać ?
 • W każdej placówce swojego Banku.

 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku (aktualna lista).
Jakie rodzaje dokumentów zastrzegać?

Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pobytu,
Zastrzegane są także
 • dowody rejestracyjne,
 • karty płatnicze.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Blik