Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim:

Andrzej Borys                     Przewodniczący

Jacek Niewiadomski         Z-ca Przewodniczącego

Marcin Marciniak              Sekretarz

Alicja Dolecka                      członek

Anna Szymańska                członek

Dariusz Wichliński            członek

Lesław Bandyszewski       członek

Lubomir Kiełkowski         członek

Łukasz Pawłowski              członek

Mariusz Pawlak                  członek

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Blik