Spółdzielczy System Ochrony IPS SGB

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB fundusze odpowiedniej wielkości, o wartości przekraczającej 2,9 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Oprócz kontroli sprawowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

Szczegóły dotyczące Systemu Ochrony SGB znajdują się tutaj.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Blik