Kredyt obrotowy ’’Dopłaty ”

skierowany jest do rolników otrzymujących dopłaty z ARiMR, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

 Korzyści dla Klienta:

 • możliwość dysponowania pieniędzmi z tytułu dopłat przed ich faktycznym otrzymaniem z ARiMR,
 • otrzymasz środki w wysokości nawet 90% dopłat z ARiMR,
 • możliwość sfinansowania kosztów około kredytowych, w tym prowizji,
 • okres kredytowania do 18 m-cy (nie dłużej niż do 30 czerwca następnego roku, po roku za który naliczane są dopłaty przeznaczone na spłatę kredytu),
 • spłata kapitału nastąpi dopiero po otrzymanie dopłat z ARiMR,
 • brak konieczności udokumentowania wydatków sfinansowanych kredytem,
 • automatyczna obsługa zadłużenia z konta klienta zgodnie z harmonogramem,
 • atrakcyjne koszty finansowe, 
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
 • standardowo zabezpieczeniem jest: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego klienta,
 • szybka decyzja, minimum formalności.

Zobacz także:

Konto Walutowe

Konto za 0 zł

Aplikacja Mobilna