Kredyt rewolwingowy

jest rodzajem kredytu obrotowego udzielanego w formie odnawialnego limitu w rachunku kredytowym, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Korzyści dla Klienta:

 • finansowanie bieżących potrzeb działalności gospodarczej,
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
 • wielokrotne wykorzystanie kredytu bez konieczności każdorazowego zawierania odrębnej umowy,
 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • pozwala zachować  płynność finansową nawet w sytuacji przejściowych kłopotów z terminową realizacją zobowiązań,
 • sam regulujesz wysokość zadłużenia i decydujesz, kiedy spłacić kapitał,
 • dzięki stałemu dostępowi do przyznanego kredytu możesz  planować bieżące wydatki i dokonywać płatności na czas,
 • możesz korzystać z kredytu, kiedy chcesz i gdzie chcesz
 • za pośrednictwem  bankowości internetowej masz dostęp do  bieżących informacji i kontroli kosztów obsługi zadłużenia, 
 • niskie koszty,  odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • proste zasady, minimum formalności.

Zobacz także:

Konto Walutowe

Konto za 0 zł

Aplikacja Mobilna