Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim udziela Kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które pozwalają na atrakcyjne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

 Rodzaje kredytów:

 • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, 
 • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
 • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
 • Linia Inwestycyjna K01, Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • linia MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.

 Okres kredytowania: 

 • Linia RR                   15 lat  2 lata karencji
 • Linia Z                      15 lat  2 lata karencji
 • Linia PR                    15 lat 2 lata karencji
 • Linia K01/K02          4 lata od daty wystąpienia szkód
 • Linia MRcsk              nie może być krótszy niż 5 lat

 Oprocentowanie kredytów : 

 Linia RR/Z/PR/ K01

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku w wysokości 2,5%.

Należne odsetki płacone odpowiednio przez:

 • kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, określonego w ust. 1,  nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowane wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania;
 • ARiMR – w pozostałej części.

Linia K02

Oprocentowanie kredytu  nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał - powiększona o marżę Banku w wysokości 2,5%. 

Należne odsetki płacone przez:

 • kredytobiorcę odpowiednio w wysokości:

  • 0,5 oprocentowania, określonego w ust. 1,  nie mniej niż 1,5% - jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk lub
  • (WIBOR 3M+2,5%)-[(0,5*(WIBOR 3M+2,5%)/2] - jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk;
 • ARiMR – w pozostałej części.

Linia MRcsk

Zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów  kredytowych Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ARiMR

https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne

Zobacz także:

Konto Walutowe

Konto za 0 zł

Aplikacja Mobilna

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem pomocy o dowolnej porze!
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie Indico.
Dostępne strony internetowe wcag