Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

Nowe świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice mogą zdecydować czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • bankowości elektronicznej
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

Zobacz także:

Kredyt "Nawozy"

Konto za 0 zł

Aplikacja Mobilna