Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ’’AGROKREDYT

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ’’AGROKREDYT” przeznaczony jest dla gospodarstw rolnych chcących korzystać z zalet kredytu w rachunku bieżącym w formie odnawialnej linii kredytowej, a których rachunki bieżące nie przedstawiają dostatecznie wysokich obrotów niezbędnych do uzyskania limitu kredytowego w pożądanej kwocie.

Korzyści dla Klienta:

 • finansowanie bieżących potrzeb związanych z  działalnością rolniczą,
 • wysokość udzielonego kredytu do 60 % wartości nieruchomości rolnej przyjętej jako zabezpieczenie,
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
 • wielokrotne wykorzystanie kredytu bez konieczności każdorazowego zawierania odrębnej umowy,
 • udzielany nawet do 60 miesięcy, z możliwością odnowienia bez konieczności spłaty  salda kredytowego,
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru,
 • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,
 • za pośrednictwem  bankowości internetowej masz dostęp do  bieżących informacji i kontroli kosztów obsługi zadłużenia,
 • niskie koszty, odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • brak konieczności rozliczania wykorzystania kredytu,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • proste zasady, minimum formalności.

Zobacz także:

Konto Walutowe

Konto za 0 zł

Aplikacja Mobilna