Kredyt skupowy

kredyt dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy
 • kredyt przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich;
 • kredyt ma charakter pomocowy – do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się m.in. oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 • oprocentowanie kredytów może być zmienne i nie może wynosić więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę banku nie większą niż 2,5 p.p.;
 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;
 • okres stosowania dopłat – do 18 miesięcy;
 • wysokość kredytu do 40 mln zł i nie więcej niż:
  • do kwoty za którą zostały skupione zboża w okresie od 1 października 2022 r do 31 sierpnia 2023r. - dot. skupu zbóż,
  • do kwoty za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od 1 czerwca 2023 r do 30 września2023r. - dot. skupu owoców miękkich,
  • do sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2 000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od 1 czerwca 2023 r do 30 września 2023r. - dot. skupu i mrożenia owoców miękkich
 • wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu;
 • kredyt może być udzielany do 30 czerwca 2024 r.

 

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK NASZEGO BANKU

Zobacz także:

Konto Walutowe

Konto za 0 zł

Aplikacja Mobilna